آخرین مهلت ارسال تصاویر مسابقه عکاسی نوروز در میقات الرضا

آخرین مهلت ارسال تصاویر مسابقه عکاسی نوروز در میقات الرضا
فروردین 15, 1397
9 بازدید

با توجه به پایان تعطیلات نوروز ،دریافت  تصاویر و آثار تا 20فروردین ماه ادامه خواهد داشت شرکت کنندگان میتوانند آثار خود را به آدرس های یاد شده ارسال نمایند

با توجه به پایان تعطیلات نوروز ،دریافت  تصاویر و آثار تا 20فروردین ماه ادامه خواهد داشت شرکت کنندگان میتوانند آثار خود را به آدرس های یاد شده ارسال نمایند