آخرین مهلت ارسال تصاویر مسابقه عکاسی نوروز در میقات الرضا

آخرین مهلت ارسال تصاویر مسابقه عکاسی نوروز در میقات الرضا
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
437 بازدید

با توجه به پایان تعطیلات نوروز ،دریافت  تصاویر و آثار تا ۲۰فروردین ماه ادامه خواهد داشت شرکت کنندگان میتوانند آثار خود را به آدرس های یاد شده ارسال نمایند

با توجه به پایان تعطیلات نوروز ،دریافت  تصاویر و آثار تا ۲۰فروردین ماه ادامه خواهد داشت شرکت کنندگان میتوانند آثار خود را به آدرس های یاد شده ارسال نمایند