گزارش تصویری مراسم احیای بیست و یکم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

گزارش تصویری مراسم احیای بیست و یکم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
خرداد 19, 1397
8 بازدید

مراسم احیای شب بیست و یکم با حضور بیش از 20000 نفر از زائرین و مجاورین در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) گزارش تصویری  

مراسم احیای شب بیست و یکم با حضور بیش از 20000 نفر از زائرین و مجاورین در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

گزارش تصویری