گزارش تصویری مراسم احیای بیست و یکم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

گزارش تصویری مراسم احیای بیست و یکم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷
176 بازدید

مراسم احیای شب بیست و یکم با حضور بیش از ۲۰۰۰۰ نفر از زائرین و مجاورین در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) گزارش تصویری  

مراسم احیای شب بیست و یکم با حضور بیش از ۲۰۰۰۰ نفر از زائرین و مجاورین در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

گزارش تصویری