پذیرایی از نمازاگرارن جمعه توسط خدام زیارتگاه در دهه کرامت

پذیرایی از نمازاگرارن جمعه توسط خدام زیارتگاه در دهه کرامت
تیر ۲۷, ۱۳۹۸
214 بازدید

همزمان با دهه کرامت کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) ضمن حضور در نماز عبادی سیاسی جمعه ، از نمازگزاران با بسته متبرک ویژه دهه کرامت پذیرایی نمودند. گزارش تصویری

همزمان با دهه کرامت کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) ضمن حضور در نماز عبادی سیاسی جمعه ، از نمازگزاران با بسته متبرک ویژه دهه کرامت پذیرایی نمودند.

گزارش تصویری