نشست تخصصی شعر هیأت با حضور اساتید شعر آئینی کشور در زیارتگاه

نشست تخصصی شعر هیأت با حضور اساتید شعر آئینی کشور در زیارتگاه
اسفند ۹, ۱۳۹۷
301 بازدید

نشست تخصصی شعر هیأت با حضور اساتید شعر آئینی کشور مهدی جهاندار و محسن رضوانی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار گردید .  در این جلسه ، که شاعران جوان آیینی کشور و مداحان شهرستان حضور داشتند درباره شعر و نوحه‌سرایی اعم از مدح و مرثیه و ملزومات آن به بحث و گفتگو پرداختند […]

نشست تخصصی شعر هیأت با حضور اساتید شعر آئینی کشور مهدی جهاندار و محسن رضوانی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار گردید .  در این جلسه ، که شاعران جوان آیینی کشور و مداحان شهرستان حضور داشتند درباره شعر و نوحه‌سرایی اعم از مدح و مرثیه و ملزومات آن به بحث و گفتگو پرداختند .

گزارش تصویری