مراسم احیای شب بیست و سوم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

مراسم احیای شب بیست و سوم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
خرداد 19, 1397
11 بازدید

مراسم احیای شب بیست و سوم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) گزارش تصویری

مراسم احیای شب بیست و سوم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

گزارش تصویری