مراسم احیای شب بیست و سوم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

مراسم احیای شب بیست و سوم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷
212 بازدید

مراسم احیای شب بیست و سوم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) گزارش تصویری

مراسم احیای شب بیست و سوم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

گزارش تصویری