فضای بازی کودکان

فضای بازی کودکان
خرداد ۶, ۱۳۹۶
327 بازدید

در ضلع شمالی زیارتگاه فضای بازی کودکان ( قصر بادی ، و …) جهت رفاه حال زائرین و مجاورین تدارک دیده شده است ، تا خاطره ای خوش در لحظات حضور در زیارتگاه برای کوکان رقم بزند.

در ضلع شمالی زیارتگاه فضای بازی کودکان ( قصر بادی ، و …) جهت رفاه حال زائرین و مجاورین تدارک دیده شده است ، تا خاطره ای خوش در لحظات حضور در زیارتگاه برای کوکان رقم بزند.