فراخوان مناقصه

فراخوان مناقصه
مهر ۷, ۱۳۹۴
215 بازدید

  مؤسسه آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) و زیارتگاه شهید مدرس(ره) در نظر دارد احداث خط فشار متوسط با هادی روکش دار و انتقال نیرو به صورت زمینی از M.O.F  تا پست پدمانتد و انتقال فشار ضعیف مربوطه به تابلو برق از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط که تجربه کافی در […]

 

مؤسسه آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) و زیارتگاه شهید مدرس(ره) در نظر دارد احداث خط فشار متوسط با هادی روکش دار و انتقال نیرو به صورت زمینی از M.O.F  تا پست پدمانتد و انتقال فشار ضعیف مربوطه به تابلو برق از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط که تجربه کافی در این زمینه را دارند واگذر نماید .

 

شرایط مناقصه احداث خط فشار متوسط با هادی روکش دار و انتقال نیرو به صورت زمینی از M.O.F  تا پست پدمانتد

 

 

 

 

*********************************************************

 

شرایط مناقصه تهیه و  نصب اسپیلت زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

 

مؤسسه آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) و زیارتگاه شهید مدرس(ره) در نظر دارد خرید سرمایش وگرمایش حرم زیارتگاه شهید مدرس(ره) واقع در شهر کاشمر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط که تجربه کافی در این زمینه دارند واگذار نماید .