شهید مدرس(ره) از نگاه بزرگان

تیر ۲۹, ۱۳۹۱
386 بازدید

  مدرس از نگاه امام خمینی (ره)   در میان فقها ، علما و مجتهدانی که حضرت امام خمینی (ره) به تعظیم و تکریم آنان پرداخته است ، شاید هیچ کس بیش از شهید مدرس مورد تجلیل قرار نگرفته باشد . عظمتی که امام (ره) برای این انسان مبارز قائل بود ، سبب شد تا […]

 

مدرس از نگاه امام خمینی (ره)

 

در میان فقها ، علما و مجتهدانی که حضرت امام خمینی (ره) به تعظیم و تکریم آنان پرداخته است ، شاید هیچ کس بیش از شهید مدرس مورد تجلیل قرار نگرفته باشد . عظمتی که امام (ره) برای این انسان مبارز قائل بود ، سبب شد تا دستور دهد زیارتگاهی برای او احداث شود . امام یگانه فردی است که آن گونه که باید مدرس را شناخت . مدرس با امام مشابهت های فکری داشت و چون سه عنصر فقاهت و سیاست در مدرس جمع بود به او آنچنان امتیاز و برجستگی داد که امام امت برای آن پیر فقه عرفان و سیاست این همه عزت و کرامت قائل شود . 
در قسمتی از حکم تاریخی مورخه ۲۸ شهریور ۱۳۶۳ امام مبنی بر بازسازی مزار مدرس آمده است : 
« … در واقع شهید بزرگ ما مرحوم مدرس که القاب برای او کوتاه و کوچک است ، ستاره درخشانی بود بر تارک کشوری که از ظلم و جور رضاشاهی تاریک می نمود و تا کسی آن زمان را درک نکرده باشد ، ارزش این شخصیت عالیمقام را نمی تواند درک کند . ملت ما مرهون خدمات و فداکاریهای اوست و اینک که با سربلندی ازبین ما رفته ، بر ماست که ابعاد روحی و بینش سیاسی – اعتقادی او را هر چه بهتر بشناسیم و بشناسانیم و با خدمت ناچیز خود مزار شریف و دور افتاده او را تعمیر و احیاء نمائیم .

 

 

دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای

 

« شناخت رضا خان و پیش بینی عاقبت شومی که سلطه و سلطنت او می توانست به بار آورد ، در آغاز برا ی همگان آسان نبود ، کمترکسی می توانست از برای آن همه تظاهروادعا که همچون نقابی صورت کریه رضا خان را پوشانده بود، چهره او را تشخیص دهد .
در میان آن گروه معدودی که صاحب چنین تشخیص بودند کمتر کسی این شهامت را داشت که آنچه را دانسته بر ملا کند و از همان ابتدای امر قَد عَلم  کرده ، با او به مخالفت برخیزد . در چنین حالی مدرس کسی بود که با فراست خویش هم ماهیت ضد اسلامی و ضد مردمی رضا خان را تشخیص داد و هم با شجاعت کم نظیری با او به مبارز پرداخت . » 
مدرس به عنوان یک روحانی که از چشمه فیاض دین رهایی بخش و انسان ساز سیراب بود ، در انجام تکلیف الهی و شرعی خویش – که مبارزه با ظلم و فساد و اختناق را سر لوحه احکام خویش دارد – تنها بودن را بهانه سکوت قرار نداد و چه بسا که در بسیاری از جریانات سیاسی کشور تنها یک فریاد بود که پرده  خفقان حاکمه را می درید و آن فریاد خروش دشمن شکن مدرس بود … مدرس به حق افتخار جامعه روحانیت – به خصوص در قرن حاضر – و نمونه ای از مقاومت جامعه روحانیت در همه زمانهاست … پرچم مبارزه ای که شهید مدرس برافراشت ، هیچگاه بر زمین نیفتاد ؛ مبارزه بی امان مدرس علیه هر آنچه غیر خدایی است ، هنوز در جامعه ما ادامه دارد . 
حضرت آیت ا… خامنه ای در سال ۶۷ در مراسم افتتاح آرامگاه شهید مدرس (ره) فرمودند : 
حدود سی سال پیش کسی نمی دانست مدرس که بود ؟  برای چه در شهر غربت به دست مزدوران شهید شد ؟ ولی امروز نورافشانی خورشید انقلاب در این جهان ، چهره مدرس ها را روشن کرد . 
استعمار می دانست تا وقتی اسلام در بین ملت وجود دارد کاری نمی تواند بکند و سید حسن مدرس کسی بود که هوشیارانه از اسلام دفاع می کرد و زمانی که او در بَدر شهرها و دهات خراسان بود کسی فکر نمی کرد که روزی به عنوان امازاده ای برای عاشقان خدا در بیاید