سخنان شهيد مدرس (ره)

تیر ۲۹, ۱۳۹۱
1334 بازدید

گزیده  سخنان حضرت امام خمینی (ره) در مورد شهيد آیت ا… مدرس (ره) * مرحوم مدرس ستاره اي درخشان بود بر تارك كشوري كه از ظلم و جور رضاشاهي تاريك می نمود .* مدرس وارسته بود وابسته به هواي نفس نبود .* مدرس مرد قدرتمندي بود براي اينكه الهي بود مي خواست براي خدا كار […]

گزیده  سخنان حضرت امام خمینی (ره) در مورد شهيد آیت ا… مدرس (ره)

* مرحوم مدرس ستاره اي درخشان بود بر تارك كشوري كه از ظلم و جور رضاشاهي تاريك می نمود .
* مدرس وارسته بود وابسته به هواي نفس نبود .
* مدرس مرد قدرتمندي بود براي اينكه الهي بود مي خواست براي خدا كار كند و از كسي نمي ترسيد .
مدرس در برابر رضاخان (قلدر ) ايستاد براي اينكه از هواهاي نفساني آزاد بود .
* زندگي مدرس پايين تراز زندگي مردم عادي بود .
* مدرس با آنكه در اوج مسائل سياسي بود وقتي كه درس مي گفت انگاركه در دنيا هيچ كار ديگري ندارد .

گزیده سخنان مقام معظم رهبري حضرت آيت ا خامنه اي در مورد شهيد آیت ا… مدرس (ره)

* ما با تجلیل از شهید مدرس در حقیقت به همه ارزشهایی ارج می نهیم که در وجود این اسوه فضیلت متجلی بود .
* پرچم مبارزه اي كه شهيد مدرس بر افراشت هيچگاه بر زمين نيفتاد .
* مبارزه بي امان مدرس عليه هر آنچه غير خدايي است هنوز هم در جامعه ما ادامه دارد .
* سيد حسن مدرس كسي بود كه هوشيارانه از اسلام دفاع مي كرد .
* سه عنصر فقاهت ، صداقت و سياست در شهيد مدرس جمع بود .
* شهيد آيت ا… مدرس نمو نه ا ي از مقاومت جامعه روحانيت در همه زمانهاست .

سخنان برگزیده شهید آیت ا… مدرس (ره)

* اگربرای عظمت اسلام و سعادت و آزادی ملت و سر زمین ایران زندگی و هستی خودرا فدا کنم. تنها به وظیفه انسانیت عمل کرده ام . 
* شجاع آن است که موافق عقیده اش بگوید و عمل کند 
* باید جان انسان از هرگونه قید و بندی آزاد باشد تا مراتب انسانیت و آزادگی خویش را حفظ نماید .
* من با سیاستهایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را تهدید می کند مبارزه می کنم . 
* عاقل تا بصیرت پیدا نکند سزاوار نیست سخن بگوید . 
* تا علم در مملکت ما قدر و قیمت پیدا نکند مشکل ما حل نمی شود و از دنیا عقب می مانیم . 
* ارشاد از روی جهل غیر از فساد و ظلالت نتیجه ندارد 
* حقیقت زندگی آزادی است اگر انسان آزاد نباشد مرگ و زندگی اش یکسان است . 
* من دوست ندارم  در زندگی به کسی محتاج شوم زیرا چیزی که استقلال و آزادی عقیده را از میان می برد احتیاج است . 
* امور مملکت با اظهار عقیده و ایراد حل نمی شود باید به عمل پرداخت . 
* تا وقتيكه ظلم هست . همه جا زندان است .
* علت اينكه من هرحرف حقي را بدون ترس به زبان مي آورم به خاطرآنست كه از كسي چيزي نمي خواهم .
*  نيروي ملت قوي ترين نيرويي است كه مي تواند با هر دسيسه و تهاجمي مقابله كند .
* قبر من هر کجا باشد زیارتگاه خواهد شد ، ولی تو در جایی میمیری که نه آب باشد و نه آبادانی . ( خطاب به رضا خان)