حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) در راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) در راهپیمایی روز جهانی قدس
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷
216 بازدید

حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)  همگام با سایر مردم ولایتمدار شهرستان کاشمر در راهپیمایی روز جهانی قدس گزارش تصویری

حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)  همگام با سایر مردم ولایتمدار شهرستان کاشمر در راهپیمایی روز جهانی قدس

گزارش تصویری