حضور معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

حضور معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۷
341 بازدید

دکتر حسینی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن حضور در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) و ادای احترام به مقام این عالم مجاهد از موزه ، کتابخانه و طرح توسعه زیارتگاه بازدید نمودند . گزارش تصویری :

دکتر حسینی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن حضور در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) و ادای احترام به مقام این عالم مجاهد از موزه ، کتابخانه و طرح توسعه زیارتگاه بازدید نمودند .

گزارش تصویری :