تقدیر از تلاش خبرنگاران شهرستان به مناسبت روز خبرنگار

تقدیر از تلاش خبرنگاران شهرستان به مناسبت روز خبرنگار
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷
443 بازدید

حضور مدیریت و جمعی از کارکنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) در دفتر خبری ترشیز و دو هفته نامه های آوا و سرو کاشمر و تقدیر و تشکر از تلاشهای آنان به مناسبت روز خبرنگار گزارش تصویری  

حضور مدیریت و جمعی از کارکنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) در دفتر خبری ترشیز و دو هفته نامه های آوا و سرو کاشمر و تقدیر و تشکر از تلاشهای آنان به مناسبت روز خبرنگار

گزارش تصویری