بازدید دانش آموزان شهرستان کاشمر از موزه آثار و اسناد شهید آیت ا… مدرس(ره)

بازدید دانش آموزان شهرستان کاشمر از موزه آثار و اسناد شهید آیت ا… مدرس(ره)
بهمن ۳, ۱۳۹۷
259 بازدید

در این بازدید ها ضمن ارائه توضیحاتی درباره اهداف و وظایف موزه ها دانش آموزان با زندگانی ، افکار و اندیشه های شهید آیت ا… مدرس(ره) به عنوان نماینده ای شجاع که در راه دفاع از آرمان اسلام و ایران جان خود را فدا کرد آشنا می گردند . گزارش تصویری  

در این بازدید ها ضمن ارائه توضیحاتی درباره اهداف و وظایف موزه ها دانش آموزان با زندگانی ، افکار و اندیشه های شهید آیت ا… مدرس(ره) به عنوان نماینده ای شجاع که در راه دفاع از آرمان اسلام و ایران جان خود را فدا کرد آشنا می گردند .

گزارش تصویری