آرشیو

شهید مدرس(ره) از نگاه بزرگان

تیر ۲۹, ۱۳۹۱

  مدرس از نگاه امام خمینی (ره)   در میان فقها ، علما و مجتهدانی که حضرت امام خمینی (ره) به تعظیم و تکریم آنان پرداخته است ، شاید هیچ کس بیش از شهید مدرس مورد تجلیل قرار نگرفته باشد . عظمتی که امام (ره) برای این انسان مبارز قائل بود ، سبب شد تا […]

سخنان شهيد مدرس (ره)

تیر ۲۹, ۱۳۹۱

گزیده  سخنان حضرت امام خمینی (ره) در مورد شهيد آیت ا… مدرس (ره) * مرحوم مدرس ستاره اي درخشان بود بر تارك كشوري كه از ظلم و جور رضاشاهي تاريك می نمود .* مدرس وارسته بود وابسته به هواي نفس نبود .* مدرس مرد قدرتمندي بود براي اينكه الهي بود مي خواست براي خدا كار […]

داستانهايي از زندگي شهید مدرس(ره)

تیر ۲۹, ۱۳۹۱

      سفارش استخدام روز ی طلبه ای نزد مدرس آمد ، او در نامه ای نوشته بود : اجازه بفرمائید  وزارت معارف به عنوان معلم استخدام شوم . مدرس روی یک قطعه کاغذ نوشت : آقای وزیر معارف ، حامل نامه یکی از دزدان است و قصد همکاری با شما را دارد . […]

زندگینامه شهید مدرس(ره)

زندگینامه شهید مدرس(ره)

تیر ۲۹, ۱۳۹۱

« تبـار مـدرس » مدرس مردی از سلاله پاکان و مبارزی وارسته و نستوه در عصر ظلمت و استبداد ، بزرگمردی که اندیشه و عملش پرده زمان و مکان را دریده و از حصر زمان فراتر رفته و مرد روزگاران نام گرفته است . رادمردی که زینت و زیبایی دنیا را با همه گستردگی اش […]