آرشیو

سخنان شهيد مدرس (ره)

تیر 29, 1391

گزیده  سخنان حضرت امام خمینی (ره) در مورد شهيد آیت ا… مدرس (ره) * مرحوم مدرس ستاره اي درخشان بود بر تارك كشوري كه از ظلم و جور رضاشاهي تاريك می نمود .* مدرس وارسته بود وابسته به هواي نفس نبود .* مدرس مرد قدرتمندي بود براي اينكه الهي بود مي خواست براي خدا كار […]

زندگینامه شهید مدرس(ره)

زندگینامه شهید مدرس(ره)

تیر 29, 1391

« تبـار مـدرس » مدرس مردی از سلاله پاکان و مبارزی وارسته و نستوه در عصر ظلمت و استبداد ، بزرگمردی که اندیشه و عملش پرده زمان و مکان را دریده و از حصر زمان فراتر رفته و مرد روزگاران نام گرفته است . رادمردی که زینت و زیبایی دنیا را با همه گستردگی اش […]