کتابخانه

كتابخانه شهيد آيت ا… مدرس (ره) كاشمر

 

مقدمه

 كتابخانه مجتمع فرهنگی شهيد آيت ا… مدرس (ره) با مساحت 1600 مترمربع همزمان با سالگرد شهادت شهيد آيت ا… مدرس (ره) در سال 1375  گشايش يافت و خدمت رساني خود را به جويندگان علم و دانش آغاز نمود .

درحال حاضر كتابخانه داراي بيش از 84 هزارجلد كتاب و 25000 نفر عضو فعال مي باشد

بخش هاي مختلف كتابخانه
1 –قفسه باز برادران
اين بخش داراي بيش از49 هزار جلد كتاب در موضوعات متنوع علمي ، مذهبي ، ادبي ، و دانشگاهي مي باشد

2 –قفسه باز خواهران
اين بخش داراي بيش از 35هزار جلد كتاب در موضوعات متنوع علمي ، مذهبي ، ادبي و دانشگاهي مي باشد

3 – بخش مرجع
با بيش از دو هزارجلد كتاب مرجع و 400 عنوان پايان نامه كارشناسي و كارشناسي ارشد ، جوابگوي خيل عظيمي از پژوهندگان مي باشد، وجود دايره المعارفهايي چون دايره المعارف تشيع ، ‌فرهنگهاي لغت و فرهنگهاي تخصصي و پايان نامه ها تا اندازه اي كام جويندگان علم را سيراب مي كند باتوجه به اينكه كتابخانه شهيد آيت ا… مدرس (ره) بزرگترين كتابخانه شهرستان و شهرستانهاي اطراف مي باشد همواره مورد توجه ويژه پژوهشگران مي باشد ، بيشتر تحقيقاتي كه در سطح شهرستان انجام مي شود با بهره گيري از منابع و امكانات اين مركز صورت مي گيرد .

4 – بخش اينترنت
جهت تسهيل ارتباط محققين و مراجعين كتابخانه با دنياي اطلاعات ،اين بخش مجهز به دوازده دستگاه كامپيوتر و اينترنت پرسرعت مي باشد .

5 – نشريات
95 عنوان از جديدترين نشريات ادواري با تنوع مورد علاقه اعضا تهيه و در دو تالار خواهران و برادران بصورت مجزا ارائه مي گردد .

6 – سمعي و بصري
اين بخش داراي 11000عنوان منبع ديجيتال شامل نرم افزارهاي علمي ، مذهبي ، آموزشي و تحقيقي مي باشد باتوجه به گسترش تكنولوژي هاي جديد انتقال اطلاعات و آموزش ، اين بخش مورد توجه اعضاي كتابخانه مي باشد.

7- کتاب کودک

كتابخانه همه روزه از ساعت 7 الي 19/30 بصورت يكسره فعال است