کتابخانه

كتابخانه شهيد آيت ا… مدرس (ره) كاشمر

 

مقدمه

 كتابخانه مجتمع فرهنگی شهيد آيت ا… مدرس (ره) با مساحت ۱۶۰۰ مترمربع همزمان با سالگرد شهادت شهيد آيت ا… مدرس (ره) در سال ۱۳۷۵  گشايش يافت و خدمت رساني خود را به جويندگان علم و دانش آغاز نمود .

درحال حاضر كتابخانه داراي بيش از ۸۴ هزارجلد كتاب و ۲۵۰۰۰ نفر عضو فعال مي باشد

بخش هاي مختلف كتابخانه
۱ –قفسه باز برادران
اين بخش داراي بيش از۴۹ هزار جلد كتاب در موضوعات متنوع علمي ، مذهبي ، ادبي ، و دانشگاهي مي باشد

۲ –قفسه باز خواهران
اين بخش داراي بيش از ۳۵هزار جلد كتاب در موضوعات متنوع علمي ، مذهبي ، ادبي و دانشگاهي مي باشد

۳ – بخش مرجع
با بيش از دو هزارجلد كتاب مرجع و ۴۰۰ عنوان پايان نامه كارشناسي و كارشناسي ارشد ، جوابگوي خيل عظيمي از پژوهندگان مي باشد، وجود دايره المعارفهايي چون دايره المعارف تشيع ، ‌فرهنگهاي لغت و فرهنگهاي تخصصي و پايان نامه ها تا اندازه اي كام جويندگان علم را سيراب مي كند باتوجه به اينكه كتابخانه شهيد آيت ا… مدرس (ره) بزرگترين كتابخانه شهرستان و شهرستانهاي اطراف مي باشد همواره مورد توجه ويژه پژوهشگران مي باشد ، بيشتر تحقيقاتي كه در سطح شهرستان انجام مي شود با بهره گيري از منابع و امكانات اين مركز صورت مي گيرد .

۴ – بخش اينترنت
جهت تسهيل ارتباط محققين و مراجعين كتابخانه با دنياي اطلاعات ،اين بخش مجهز به دوازده دستگاه كامپيوتر و اينترنت پرسرعت مي باشد .

۵ – نشريات
۹۵ عنوان از جديدترين نشريات ادواري با تنوع مورد علاقه اعضا تهيه و در دو تالار خواهران و برادران بصورت مجزا ارائه مي گردد .

۶ – سمعي و بصري
اين بخش داراي ۱۱۰۰۰عنوان منبع ديجيتال شامل نرم افزارهاي علمي ، مذهبي ، آموزشي و تحقيقي مي باشد باتوجه به گسترش تكنولوژي هاي جديد انتقال اطلاعات و آموزش ، اين بخش مورد توجه اعضاي كتابخانه مي باشد.

۷- کتاب کودک

كتابخانه همه روزه از ساعت ۷ الي ۱۹/۳۰ بصورت يكسره فعال است