پارکینگ

زیارتگاه شهید آیت الله مدرس دارای دو پارکینگ چند منظوره ی وسیع و مجهز به دوربین های حفاظتی می باشد . تا مسافرین و زائرین عزیزی که به این زیارتگاه مشرف می شوند بدون دغدغه و با امنیت خاطر از فضای زیارتگاه استفاده کنند.