سالن اجتماعات

سالن اجتماعات شهید مدرس با امکانات کامل پذیرای مراسمات ملی از قبیل ( دعای ندبه کشوری ، روز بزرگداشت شهید مدرس و ….) و همچنین سایر همایش های مذهبی و فرهنگی بوده است .