امکانات

زیارتگاه شهید آیت الله مدرس به همت آستان قدس رضوی توانسته امکانات رفاهی اعم از ( دو سالن اجتماعات مجزا ، زائراسرا با سوییت های مجهز، آشپزخانه ، پارکینگ های چندمنظوره و ….) برای زائرین و مجاورین و گردشگرین فراهم آورد .