ارسال آثار ماه مجلس

سومین فراخوان داستان نویسی شهید مدرس (ره)

همزمان با بزرگداشت هشتاد و چهارمین

سالگرد شهادت آیت الله مدرس (ره) برگزار می گردد.

 

لطفا اثر خود را  از طریق فرم زیر ارسال کنید .

 


 

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.