آخرین خبرها
کد خبر : 5450
جمعه - 16 مهر 1395 - 09:15

تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در پنجمین روز از محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در پنجمین روز از محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

 

 

هیئت طفلان مسلم بن عقیل (ع) – کاشمـر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی مهدی آباد