آخرین خبرها
کد خبر : 4527
شنبه - ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۴:۴۴

حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) همراه با مردم ولایتمدار شهرستان کاشمر در راهپمایی ۲۲ بهمن

حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) همراه با مردم ولایتمدار شهرستان کاشمر در راهپمایی ۲۲ بهمن