آخرین خبرها
کد خبر : 4114
پنجشنبه - ۳۰ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۱

عزاداری هیئات مذهبی در هشتمین روز از ماه محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

عزاداری هیئات مذهبی در هشتمین روز از ماه محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

 

هیئات مذهبی ابوالفضلی ، حسینی و علی اصغری فرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئات ابوالفضلی و حسینی زنده جان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئات مذهبی ابوالفضلی و علی اکبری فرح آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی محمدیه

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی اسحاق آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی محمدیه

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی تکمار

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی کاهه

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی سعد الدین