گزارش تصویری/ مراسم قرآن به سر احیای بیست و سوم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

گزارش تصویری/ مراسم قرآن به سر احیای بیست و سوم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
تیر 9, 1395
9 بازدید