گزارش تصویری/ مراسم قرآن به سر احیای بیست و سوم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

گزارش تصویری/ مراسم قرآن به سر احیای بیست و سوم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
تیر ۹, ۱۳۹۵
240 بازدید