نسیم هدایت 29

قبل از شروع مسابقه به نکات زیر توجه داشته باشید

مسابقه بصورت روزانه در ماه مبارک رمضان درحال برگزاری می باشد و هر فرد فقط یکبار حق شرکت در هر مسابقه را دارا می باشد
تمامی سوالات از درون کلیپ کوتاه که در بالا مشاهده می کنید گردآوری شده ، پس با دقت ویدئو قرار داده شده را مشاهده نمایید

نسیم هدایت 28

قبل از شروع مسابقه به نکات زیر توجه داشته باشید

مسابقه بصورت روزانه در ماه مبارک رمضان درحال برگزاری می باشد و هر فرد فقط یکبار حق شرکت در هر مسابقه را دارا می باشد
تمامی سوالات از درون کلیپ کوتاه که در بالا مشاهده می کنید گردآوری شده ، پس با دقت ویدئو قرار داده شده را مشاهده نمایید