آخرین خبرها
کد خبر : 198
شنبه - 15 مهر 1391 - 08:31

قرائت دعای روحبخش کمیل با حضور سبزقامتان نیروی انتظامی

قرائت دعای روحبخش کمیل با حضور سبزقامتان نیروی انتظامی

همزمان با هفته نیروی انتظامی ، پرسنل محترم منطقه انتظامی شهرستان در دعای روحبخش کمیل زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) شرکت نمودند .