کتابخانه
کد خبر : 1091
یکشنبه - ۵ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۴

معرفی کتاب و نرم افزار

معرفی کتاب و نرم افزار

معرفی کتاب

 

 

در ستایش مادران خانه دار

نویسنده: لوراشلسینگر

مترجم: عاطفه برقعی

 

 

نمی توانیم به خانمی بگوییم باید چکار کند تا زندگی اش رضایتمند و هدفمند شود . روش های زیادی برای ایجاد رضایت فردی وجود دارد و هیچگاه نمی توانیم به زنی بگوییم که در خانه بیش از هر جای کره زمین به وجود او احتیاج است زیرا اگر انتخابش کار تمام وقت بیرون از خانه است احساس گناه خواهد کرد. چرا که گرمی حرارت و عشق و پرورشی که در خانه می تواند اچاد کند رضایت و آرامش بی انتهایی برای خود و خانوده فراهم می نماید

 

معرفی نرم افزار