No Image
  No Image

              
  

No Image  

جستجو در سایت

No Image

بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کاشمر در محکومیت اهانت به شهید آیت ا... مدرس(ره)

 

 

بسم الله القادر المدبر


جسارت و هتک حرمت به ساحت مقدس آقای شهید ،آن مرد بزرگ و زنده ی تاریخ توسط فریب خوردگانی که یقینأ با هدایت استکبار دست به چنین اقدامات سخیف و ظالمانه میزنند مردم این دیار و بویژه ما دانشجویان انقلابی را اندوهگین نمود.
بازخوانی نکاتی دراین مقام خالی از لطف نخواهد بود:
شهید بزرگوار مدرس سیاست مدار شجاع و انقلابی بود و به فرمایش امام راحل عظیم الشان:او ستاره ی درخشانی بود بر تارک کشوری که از ظلم و جور رضا شاهی تاریک بود.
او پرچم دار مبارزه با استبداد رضاخانی و استعمار روباه پیر انگلیس بود.
در اندیشه ی سیاسی او _اجرای عدالت در جامعه_ایجاد آسایش و رفاه برای جامعه_حفظ مرزهای کشور و عمران وآبادانی کشور اولویت مهم بوده و برای آنها فریاد میزد.
جمله زیبا و تارخی او که:"دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما"پاسخ کوبنده ای به سیاست مداران غرب زده بوده و حکومتی اسلامی را نوید می دهد.
حال چه شده که جاهلی فریب خورده به میراث بزرگ معنوی و سیاست ملت ایران جسارت کرده و هتک حرمت می کند؟
ناگفته پیداست که این از خدا بی خبران با هدایت و سازماندهی استکبار جهانی و پول پاشی دولت خام و کودک کش حاشیه خلیج فارس دست به چنین اقدامات سبک سرانه ای می زنند.
ما دانشجویان بسیجی دانشگاه های کاشمر این اقدام سخیف را محکوم نموده از نهادهای امنیتی و قضایی خواستاریم قاطعانه و با صلابت با این اقدامات مشکوک برخورد نمایند.


'والعاقبه للمتقین'
(شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کاشمر)

No Image
No Image No Image No Image
 
No Image

 

 

 

 

No Image
No Image No Image No Image

مسابقه کتابخوانی مسابقه فجر فاطمی

Modares

Modares

بازدیدکنندگان سایت

بازدیدهای امروز
بازدید های دیروز
کل بازدیدکنندگان:
206
2121
1795198
 
No Image No Image