No Image
  No Image

              
  

No Image  

جستجو در سایت

No Image

بازدید جناب آقای شمقدری مديركل كتابخانه هاي عمومي استان خراسان رضوي از کتابخانه و موزه زیارتگاه شهید آیت ا... مدرس(ره)

 

 

جناب آقای شمقدری مديركل كتابخانه هاي عمومي استان خراسان رضوي به همراه مسئولین ادارات و اعضاء شورای ستادی نهاد کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی از کتابخانه و موزه زیارتگاه شهید آیت ا... مدرس(ره) بازدید نمودند .

در این بازدید مدیر مجتمع فرهنگی شهید آیت ا... مدرس(ره) توضیحاتی در خصوص کتابخانه و نحوه فعالیت و ارائه خدمات به مراجعین این مرکز فرهنگی بویژه برای حاضرین ارائه نمودند.

لازم به توضیح است کتابخانه زیارتگاه شهید آیت ا... مدرس (ره) به عنوان کتابخانه نمونه مشارکتی کشور در سال 92 برگزیده شد .

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Image
No Image No Image No Image
 
No Image

 

 

 

 

No Image
No Image No Image No Image

مسابقه کتابخوانی مسابقه فجر فاطمی

Modares

Modares

بازدیدکنندگان سایت

بازدیدهای امروز
بازدید های دیروز
کل بازدیدکنندگان:
1449
2942
1787745
 
No Image No Image