No Image
  No Image

              
  

No Image  

جستجو در سایت

No Image

شهید مدرس(ره) از نگاه بزرگان

 

مدرس از نگاه امام خمینی (ره)

 

در میان فقها ، علما و مجتهدانی که حضرت امام خمینی (ره) به تعظیم و تکریم آنان پرداخته است ، شاید هیچ کس بیش از شهید مدرس مورد تجلیل قرار نگرفته باشد . عظمتی که امام (ره) برای این انسان مبارز قائل بود ، سبب شد تا دستور دهد زیارتگاهی برای او احداث شود . امام یگانه فردی است که آن گونه که باید مدرس را شناخت . مدرس با امام مشابهت های فکری داشت و چون سه عنصر فقاهت و سیاست در مدرس جمع بود به او آنچنان امتیاز و برجستگی داد که امام امت برای آن پیر فقه عرفان و سیاست این همه عزت و کرامت قائل شود . 
در قسمتی از حکم تاریخی مورخه 28 شهریور 1363 امام مبنی بر بازسازی مزار مدرس آمده است : 
« ... در واقع شهید بزرگ ما مرحوم مدرس که القاب برای او کوتاه و کوچک است ، ستاره درخشانی بود بر تارک کشوری که از ظلم و جور رضاشاهی تاریک می نمود و تا کسی آن زمان را درک نکرده باشد ، ارزش این شخصیت عالیمقام را نمی تواند درک کند . ملت ما مرهون خدمات و فداکاریهای اوست و اینک که با سربلندی ازبین ما رفته ، بر ماست که ابعاد روحی و بینش سیاسی – اعتقادی او را هر چه بهتر بشناسیم و بشناسانیم و با خدمت ناچیز خود مزار شریف و دور افتاده او را تعمیر و احیاء نمائیم .

 

 

دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای

 

« شناخت رضا خان و پیش بینی عاقبت شومی که سلطه و سلطنت او می توانست به بار آورد ، در آغاز برا ی همگان آسان نبود ، کمترکسی می توانست از برای آن همه تظاهروادعا که همچون نقابی صورت کریه رضا خان را پوشانده بود، چهره او را تشخیص دهد .
در میان آن گروه معدودی که صاحب چنین تشخیص بودند کمتر کسی این شهامت را داشت که آنچه را دانسته بر ملا کند و از همان ابتدای امر قَد عَلم  کرده ، با او به مخالفت برخیزد . در چنین حالی مدرس کسی بود که با فراست خویش هم ماهیت ضد اسلامی و ضد مردمی رضا خان را تشخیص داد و هم با شجاعت کم نظیری با او به مبارز پرداخت . » 
مدرس به عنوان یک روحانی که از چشمه فیاض دین رهایی بخش و انسان ساز سیراب بود ، در انجام تکلیف الهی و شرعی خویش – که مبارزه با ظلم و فساد و اختناق را سر لوحه احکام خویش دارد – تنها بودن را بهانه سکوت قرار نداد و چه بسا که در بسیاری از جریانات سیاسی کشور تنها یک فریاد بود که پرده  خفقان حاکمه را می درید و آن فریاد خروش دشمن شکن مدرس بود ... مدرس به حق افتخار جامعه روحانیت – به خصوص در قرن حاضر – و نمونه ای از مقاومت جامعه روحانیت در همه زمانهاست ... پرچم مبارزه ای که شهید مدرس برافراشت ، هیچگاه بر زمین نیفتاد ؛ مبارزه بی امان مدرس علیه هر آنچه غیر خدایی است ، هنوز در جامعه ما ادامه دارد . 
حضرت آیت ا... خامنه ای در سال 67 در مراسم افتتاح آرامگاه شهید مدرس (ره) فرمودند : 
حدود سی سال پیش کسی نمی دانست مدرس که بود ؟  برای چه در شهر غربت به دست مزدوران شهید شد ؟ ولی امروز نورافشانی خورشید انقلاب در این جهان ، چهره مدرس ها را روشن کرد . 
استعمار می دانست تا وقتی اسلام در بین ملت وجود دارد کاری نمی تواند بکند و سید حسن مدرس کسی بود که هوشیارانه از اسلام دفاع می کرد و زمانی که او در بَدر شهرها و دهات خراسان بود کسی فکر نمی کرد که روزی به عنوان امازاده ای برای عاشقان خدا در بیاید

No Image
No Image No Image No Image
 
No Image

 

 

 

 

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963
No Image
No Image No Image No Image

مسابقه کتابخوانی مسابقه فجر فاطمی

Modares

Modares

کتاب های الکترونیکی

 

 

 

 

 

بازدیدکنندگان سایت

بازدیدهای امروز
بازدید های دیروز
کل بازدیدکنندگان:
264
2121
1795256
 
No Image No Image